KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / / red. nauk. Stanisław Owsiak.
    Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. 514 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-208-1944-1


Finanse publiczne
Finanse publiczne

   
N.20458   
T.12600   
E.75302   
GW.5744        UKD: 336.1:336.14:352](438:4-67):338.124:005.334](07)