KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności : praca zbiorowa.T. 1 / / pod red. Tadeusza Sporka.
    Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. 369, [2] s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
    ISBN 978-83-7246-542-9

   
E.73581        UKD: 339.9:005.44:336.76]=111=162.1"2001/..."