KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations / / pod redakcją Igora Borkowskiego i Kariny Stasiuk-Krajewskiej.
    Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. 225 stron : ilustracje ; 23 cm.
    (Dziennikarstwo i Media, ISSN 2082-8322 ; 2)    (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3355)
    (Dziennikarstwo i Media ISSN 2082-8322 2)     (Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 3355)
    ISBN 978-83-229-3246-9


Public relations.
Wizerunek przedsiębiorstwa.
Prasa

   
Tc.3251   
Cg.34676        UKD: 659.4:316.77](082.1)