KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Karski, Jerzy Bohdan ((1934-2009).)

    Postępy promocji zdrowia : przegląd międzynarodowy / / Jerzy B. Karski.
    Warszawa : CeDeWu, 2006. 218 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-60089-19-4


Promocja zdrowia.
Promocja zdrowia

   
Z.107261        UKD: 613+614:364.04:659.4