KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

SYCHTA, KATARZYNA

    Rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944-1956 za działalność na rzecz niepodległego państwa polskiego / Katarzyna Sychta.
    Katowice : Wydaw. UŚ, 2006. - 296 s. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2386)     (Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis ; 1)
   
Bibliogr.

    ISBN 83-226-1503-5

   
Z.107264   
SA.15409        UKD: 343.13:343.32:347.41/.43:343.15](438):94(438).083::323.22/.26"1944/1956"