KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych / / J. Jeffries McWhirter [et al.] ; tł.: Helena Grzegołowska-Klarkowska, Agnieszka Basaj.
    Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne PARPA, 2005. 527 s. : wykr. ; 24 cm.
    ISBN 83-88075-31-4     ISBN 0-534-34580-8


Młodzież społecznie zaniedbana
Młodzież społecznie zaniedbana
Młodzież w trudnej sytuacji
Młodzież
Młodzież
Młodzież

   
Z.107271        UKD: 316.346.3-053.6:316.356.2:316.344.7:364.2-053.6