KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kurzajewski, Maciej ((prawnik).)

    Klient domu maklerskiego - prawa i obowiązki / / Maciej Kurzajewski, Artur Zapała ; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku.

    Warszawa : Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2006. [2], 126 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-86897-36-8     ISBN 978-83-86897-36-0


Pośrednicy handlowi
Maklerzy giełdowi
Pośrednicy handlowi
Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu publicznego

   
Z.107212        UKD: 347.731:347.732:336.762