KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Powstania śląskie i plebiscyt w dokumentach i pamiętnikach : wybór tekstów / / oprac. Franciszek Hawranek.
    Opole : Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 1980. 199 s. ; 24 cm.
   
H.15360        UKD: 94(438).081:94(430):94(438):929-051]"19"(093)Górny Śląsk