KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej : praca zbiorowa / / pod red. Marii Michałowskiej.
    Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. 293 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
    (Prace Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
    ISBN 978-83-7246-756-0


Transport
Transport
Logistyka (organizacja).
Polityka transportowa

   
E.74020   
T.14507        UKD: 656.07:338.47::656.1/.7:629:656.1/.3(1-21)](438:4-67)"1990/..."