KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski po 1989 roku / pod red. Renaty Podgórzańskiej i Łukasza Tomczaka
    Szczecin Wydaw.Nauk.US 2006 188 s. 24 cm.
    (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ISSN 0860-2751 T.(667) 593)
    (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ISSN 0860-2751 T.(667) 593)
   
Zsfassung.

    ISBN 83-7241-505-6

   
H.15162   
Z.106838        UKD: 327(438)"1989/..."