KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kowalczyk, Ryszard

    Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego / Ryszard Kowalczyk.
    Poznań : Inst. Nauk Polit. i Dziennikarstwa UAM, 2003. 614 s. : wykr. ; 21 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-87704-59-8

   
Z.102428   
H.15326   
H.15327        UKD: 050+070:316.334.5:316.77](438)"1989/..."