KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Amerykański model rozwoju gospodarczego : istota, efektywność i możliwość zastosowania / / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Mariusz-Jan Radło.
    Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. 509 s. : il. ; 25 cm.
   
W części edycji z 2006 r. liczba stron wynosi 509, w innej 513.

    ISBN 978-837378-222-8


Gospodarka rynkowa
Gospodarka rynkowa
Gospodarka rynkowa

   
E.74198   
T.19900        UKD: 338.1(73:4-67)(061)