KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Usługi w Polsce 2012 : usługi publiczne - usługi komercyjne / / [red. nauk. Jacek Buko ; red. temat. Barbara Iwankiewicz-Rak, Aleksander Panasiuk, Kazimierz Rogoziński].
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012. 584 s. : il. ; 24 cm.
    (Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 96)
    (Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 96)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 723)
   
W serii gł.: ISSN 1640-6818 ; nr 723.    
Materiały Konferencji Naukowej "Usługi w Polsce 2012. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości" zorg. 25-26 września 2012 r. w Szczecinie.


Usługi

   
Tc.3118   
TM.9117   
Cg.34751        UKD: 338.46(438)(061)