KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Studien zur Literatur und Geschichte = Studia z zakresu literatury i historii / / Hrsg. Michał Cieśla, Lucjan Meissner.
    [Warszawa : Wydawnictwa UW], 1993. 74 s. ; 24 cm.
    (Studia Niemcoznawcze =Studien zur Deutschkunde / Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki. Interdyscyplinarny Niemcoznawczy Zespół Badawczy ; ISSN t. 10)
    (Studia Niemcoznawcze ISSN 0208-4597 t. 10)

Literatura niemiecka

   
Gc.2500        UKD: 016:821.112.2(091)]=112.2