KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Rodek, Violetta.

    Cele kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej / / Violetta Rodek.
    Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. 195, [1] s. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2096)
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ISSN 0208-6336 nr 2096)
    ISBN 83-226-1202-8


Dydaktyka
Edukacja i państwo
Edukacja

   
Z.100905   
Pd.15994   
Pd.17961        UKD: 371.3.02:37.013](438)"1918/1939"