KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kowalczyk, Ryszard.

    Media lokalne i społeczeństwo : wybrane zagadnienia na przykładzie prasy lokalnej w Wielkopolsce / / Ryszard Kowalczyk.
    Poznań : Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. 255 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-87704-56-3


Czasopisma polskie
Dzienniki lokalne
Prasa
Prasa i polityka
Prasa
Prasa regionalna

   
H.15329   
H.15328        UKD: 050+070:316.334.5](438)"1989/...":811.162.1'27