KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kowalczyk, Ryszard

    Media lokalne i społeczeństwo : wybrane zagadnienia na przykładzie prasy lokalnej w Wielkopolsce / Ryszard Kowalczyk
    Poznań : Inst. Nauk Polit. i Dziennikarstwa UAM, 2003. 255 s. ; 21 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-87704-56-3

   
H.15328   
H.15329        UKD: 050+070:316.334.5](438)"1989/...":811.162.1'27