KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kowalczyk, Ryszard.

    Między polityką a dziennikarstwem : szkice politologiczno-prasoznawcze / / Ryszard Kowalczyk.
    Poznań : Wydaw. Naukowe Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004. 139, [1] s. ; 21 cm.
   
Pełna nazwa wydaw. w cop.

    ISBN 83-87704-80-6


Prasa
Prasa
Prasa
Prasa i polityka
Prasa

   
H.15330   
Z.112020   
H.15331   
H.18515        UKD: 050+070:316.77:32.019.5](438)"1989/..."