KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce : praca zbiorowa / / pod red. Marka Mocka ; Akademia Ekonomiczna. Katedra Badań Marketingowych.
    Poznań : Katedra Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej, 2006. 254 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-89621-33-9


Koniunktura gospodarcza

   
E.70234        UKD: 338.12:336.76](438)"1989/..."