KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Eker, T. Harv.

    Bogaty albo biedny : po prostu różni mentalnie / / T. Harv Eker ; [przekł. Witold Turopolski].
    Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, cop. 2012. 159 s. ; 22 cm.
    ISBN 978-83-62304-65-3

   
T.12801   
TM.9769        UKD: 005.336:159.9-05]-058.32-058.34](083.1)