KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej / / red. nauk. Leszek Patrzałek ; [Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu].
    Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. 418 s. : il. ; 24 cm.
   
Nazwa instytucji sprawczej w formule cop.    
U dołu s. tyt. miejsce wyd.: Poznań-Wrocław.

    ISBN 83-7205-233-6


Budżety lokalne
Finanse publiczne
Samorząd lokalny

   
CDE.1656   
T.9937   
SA.14701   
GW.6093