KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zbiór kazusów z prawa cywilnego : prawo cywilne - część ogólna, prawo zobowiązań - część ogólna i szczegółowa, prawo rzeczowe i prawo spadkowe / / Monika Drela [et al.] ; pod red. Joanny Kuźmickiej-Sulikowskiej.
    Wrocław : Oficyna Prawnicza, 2012. 208 s. ; 24 cm.
    (Kazusy)
    (Kazusy - Oficyna Prawnicza)
    ISBN 978-83-62832-02-6


Prawo cywilne

   
SA.21939        UKD: 347(438)(07)