KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wiczkowski, Zbigniew.

    Legalna i podziemna prasa stanu wojennego / / Zbigniew Wiczkowski.
    Gorzów Wielkopolski : Poligrafia-Reklama, 2003. [2], 95 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-919991-0-6


Prasa podziemna

   
H.15960   
H.15961   
H.15338        UKD: 050+070](438)"1980/1989":94(438).083:323.282/.283"1981/1983"