KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu : Spotkania Bytomskie V / / pod red. Sławomira Moździocha ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oddział we Wrocławiu.
    Wrocław : IAiE PAN. Oddział, 2004. 362 s. : il. ; 24 cm.
    (Spotkania Bytomskie ; 5)
    (Spotkania Bytomskie 5)
    ISBN 83-89499-18-5


Cywilizacja średniowieczna
Średniowiecze

   
H.15340        UKD: 903/904(4):94(4)::008"04/14":94(=16)](061)