KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej.T. 1,[Plemiona i wczesne państwa ] / / red. Zofia Kurnatowska ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
    Wrocław : Wydawnictwo "WERK", 1996. 275, [1] s. : il. ; 25 cm.
    ISBN 83-901964-7-6


Księgi pamiątkowe
Plemiona
Słowianie
Wykopaliska archeologiczne
Osadnictwo człowieka

   
H.15341        UKD: 903/904:939.85](=16)"04/14"(082.1)