KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznejT.1, Plemiona i wczesne państwa / [red. Zofia Kurnatowska] ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
    Wrocław : IAiE PAN ; "Werk", 1996. 275 s. : fot., il., mapy ; 25 cm.
   
Tekst częściowo w jęz. czes., niem., ros., słowac., ukr., wł.    
Bibliogr.

    ISBN 83-901964-7-6

   
H.15341        UKD: 903/904:939.85](=16)"04/14"(082.1)