KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej.T. 2,[Miasta i rzemiosła] / / red. Zofia Kurnatowska ; Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.
    Wrocław : Wydawnictwo "WERK", 1996. 269, [2] s. : il. ; 25 cm.
    ISBN 83-901964-7-6


Księgi pamiątkowe
Miasta średniowieczne.
Rzemiosła
Słowianie

   
H.15342        UKD: 903/904(4):94(4)::008"04/14":94(=16)](061)