KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Prawo zamówień publicznych : komentarz / / Stefan Babiarz [i in.]. Wyd. 3, stan prawny na 1 kwietnia 2013 r.

    Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. 893 s. ; 24 cm.
    (Wielkie Komentarze)
    (Wielkie Komentarze)
    ISBN 978-83-7806-860-0

   
SA.22054        UKD: 351.712(438)(094.5.072)