KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kulczycka-Leciejewiczowa, Anna ((1934-2011).)

    Zawarża : osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej / / Anna Kulczycka-Leciejewiczowa ; z ekspertyzami Bogdana Balcera [et al.] ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oddział we Wrocławiu.
    Wrocław : Werk, 2002. 165 s., [2] s. tabl. złoż. : mapy, pl., rys., wykr. ; 30 cm.
    ISBN 83-913155-4-1


Kolonizacja wewnętrzna prehistoryczna
Kultura pucharów lejkowatych
Stanowiska archeologiczne
Archeozoologia
Wykopaliska archeologiczne
Zabytki prehistoryczne

   
H.15347        UKD: 903/904(438)"631/634:Zawarża