KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gewert, Marian.

    Analiza matematyczna 1 : kolokwia i egzaminy / / oprac. Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. Wyd. 9 uzup.

    Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2005. 146 s. : wykr. ; 24 cm.
    (Matematyka dla Studentów Politechnik)
    (Matematyka dla Studentów Politechniki Wrocławskiej)
    ISBN 83-89020-45-9


Analiza matematyczna
Analiza matematyczna

   
N.18873   
WM.22317        UKD: 517(075.8)