KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Społeczności lokalne : teraźniejszość i przyszłość / red. Bohdan Jałowiecki, Kazimierz Z. Sowa, Piotr Dudkiewicz ; Wydz. Geografii i Studiów Regionalnych UW. Inst. Gospodarki Przestrzennej.
    Warszawa : Uniw. Warszawski, 1989. 361 s. ; 20 cm.
    (Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ; 20)
   
F.21730   
Z.77196   
Pd.18040        UKD: 316.334.5(438)"19"