KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Społeczności lokalne u progu przemian ustrojowych / / red. tomu Janusz Hryniewicz ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej.
    Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych : Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej, 1990. 234 s. : il. ; 21 cm.
    (Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ; 24)
    (Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ISSN 2080-9549 24)

Postawa (psychologia)
Struktura społeczna
Zmiana społeczna

   
Z.79434   
Pd.18041        UKD: 316.334.5:316.6:316.343.6](438)"19"