KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Tomczyk, Ryszard.

    Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne 1925-1939 / / Ryszard Tomczyk.
    Szczecin : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2006. 336 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-87879-60-6

   
Z.107010   
H.15293        UKD: 94(477)"1925/1939"