KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Święcicki, Andrzej ((1915-2011).)

    Struktura spożycia napojów alkoholowych w Polsce : na podstawie badań ankietowych / / Andrzej Święcicki.
    Warszawa : Główny Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, 1963. 172 s. : il., err. ; 20 cm.
    (Zeszyty Studiów / Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy)
    (Zeszyty Studiów - Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy)
   
Aneksy.    
Opis wg okł.


Konsumpcja alkoholu

   
Z.67247   
Z.68496   
W.146710   
W.146711   
W.146712   
Pd.18049        UKD: 613.81(438)(083.41)