KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Aspekty dydaktyczne automatyzacji procesu kształcenia : wybrane zagadnienia / / pod red. nauk. Eustachego Berezowskiego ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postepu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.
    Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. 155, [1] s., [2] k. il. : il. ; 20 cm.
    (Monografie i Studia / Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego. Technologia Kształcenia)
    (Monografie i Studia - Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.)
    ISBN 83-01-05047-0


Nauczanie wspomagane komputerowo.

   
Z.57797   
W.120074   
W.120075   
W.120076   
W.197257   
W.197258   
W.197259   
W.197260   
N.8747   
Pd.18056   
Pd.576   
Pd.9894   
W.197256   
W.130263   
W.134742        UKD: 378.091.3:37.091.315.7:004-049.8