KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Chłopecki, Jerzy ((1936-2014).)

    Przestrzeń polityczna Polski : konflikt i zmiana / / Jerzy Chłopecki ; Uniwersytet Warszawski. Instytutu Gospodarki Przestrzennej.
    Warszawa : Stanisław Kryciński, 1990. 159 s. ; 21 cm.
    (Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny 28)
    ISBN 83-900056-1-1

   
Z.80358   
Pd.18061        UKD: 316.334.3:323:323.2](438)"1989/..."