KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jałowiecki, Bohdan ((1934-2020).)

    Narodziny demokracji w Polsce lokalnej / / Bohdan Jałowiecki ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej.
    Warszawa : UW, 1990. 169 s. ; 21 cm.
    (Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ; 25)
    (Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ISSN 2080-9549 25)

Socjologia wyborów
Wybory lokalne

   
F.30221   
Z.79433   
Pd.18062        UKD: 316.334.5:316.42:324:352/353](438)"19"