KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Logistyka : infrastruktura techniczna na świecie / / pod redakcją Macieja Mindura ; autorzy: Maciej Mindur, Bartosz Gorlewski, Marcin Liberadzki, Joanna Miklińska, Piotr Niedzielski, Tomasz Norek, Grazyna Rosa, Alina Lipińska-Słota, Janusz Łacny. Wydanie II uzupełnione i poszerzone.

    Warszawa ;Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2012. 597 stron : ilustracje ; 25 cm.
    ISBN 978-83-7789-047-9


Logistyka (organizacja)

   
T.14183        UKD: 005.51(100)