KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bojar, Waldemar L.

    Systemy wspomagania decyzji / / Waldemar Bojar, Katarzyna Rostek, Leszek Knopik.
    Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. 376 s. : il. ; 24 cm.
    (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
    (ZIP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
    ISBN 978-83-208-2076-8


Systemy wspomagania decyzji

   
E.75047   
S.94775        UKD: 005.311.6:005:004.03:004.8](075.8)