KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    MSR i MSSF : praktyczny przewodnik po Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej[Cz.1] [A-E] / [kier. projektu Irena Magierska]
    Warszawa Raabe cop.2005 [266] k., skoroszyt 26 cm.
    (Zajrzyj i Znajdź)
    ISBN 83-89504-30-8

   
E.70262        UKD: 341.22:346.52:347.728.1