KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szymanowski, Teodor ((1932-2021).)

    Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna / / Teodor Szymanowski, Jerzy Migdał. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

    Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. 470 s., XVI s. tabl. kolor. ; 24 cm + Mapa penitecjarna Polski : [1] k. kolor. złoż.
    (Seria Akademicka)
    (Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
   
Mapa w kieszonce na 3 s. okł.

    ISBN 978-83-264-4577-4


Prawo karne
Wykonywanie kar
Więzienia
Więzienia

   
SA.22562   
GW.5215   
GW.5216   
GW.5217        UKD: 343.8:343.81/.84](438)