KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Instrukcja programowa dla 11-letnich szkół ogólnokształcących na rok szkolny 1952/53 / / [oprac. Dział Prac Programowych Państwowego Ośrodka Oświatowych Prac Programowych i Badań Pedagogicznych w Warszawie] ; Ministerstwo Oświaty.
    Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1952. 143 s. ; 21 cm.

Szkoły podstawowe
Szkoły średnie

   
Pd.18092        UKD: 373.3:373.5](438)"1952/1953"(073)