KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw / / red. nauk. Teresa Famulska.
    Warszawa : Difin, 2013. 256 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-7930-044-0


Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa

   
E.75161        UKD: 336.221.24:658.14/.17:336.226.12](438)