KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Humanistyczny wymiar edukacji nauczycieli wychowania fizycznego : księga dedykowana profesorowi Zdzisławowi Józefowiczowi z okazji jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej / pod red. Romualda Grzybowskiego, Mirosława Krasnopolskiego, Zdzisława Pawluczuka
    Gdańsk Wydaw.Uczelniane AWFiS 1999 257 s. portr. 24 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-85968-73-3

   
WF.6750   
WF.7929        UKD: 372.879.6:796.01:378.679.6:371.13/.14