KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Humanistyczny wymiar edukacji nauczycieli wychowania fizycznego : księga dedykowana profesorowi Zdzisławowi Józefowiczowi z okazji jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej / / pod red. Romualda Grzybowskiego, Mirosława Krasnopolskiego, Zdzisława Pawluczuka.
    Gdańsk : Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego, 1999. 257 s. : 1 portr. ; 24 cm.
    ISBN 83-85968-73-3


Nauczyciele wychowania fizycznego

   
WF.6750   
WF.7929        UKD: 372.879.6:796.01:378.679.6:371.13/.14