KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Moc tańca" z cyklu Ruch, Muzyka, Taniec, Wrocław 14-16 listopada 2003 / / pod red. Bożeny Siedleckiej i Wojciecha Bilińskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
    Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005. 42, [10] s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-89156-42-3


Taniec
Rytmika
Taniec

   
WF.7930   
Z.108048        UKD: 793.3:796.41:372.879.641:37.036](061)