KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Nowoczesny nauczyciel w zreformowanej szkole.Cz. 1 / / red. Danuta Umiastowska.
    Szczecin : Wydaw. Promocyjne Albatros, 2004. 58, [1] s. : il., wykr. ; 21 cm.
   
Materiały z I konferencji naukowo-metodycznej na temat "Nowoczesny nauczyciel w reformującej się szkole", zorganizowanej w dniu 21 maja 2004 roku w Szczecinie.    
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Oddział w Szczecinie, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie, Koło Naukowe Dydaktyki Wychowania Fizycznego w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

    ISBN 83-88038-45-1


Nauczyciele
Nauczyciele
Reforma szkolnictwa

   
WF.7932   
Z.109539   
WF.7803        UKD: 372.879.6