KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Analiza wielokryterialna : wybrane zagadnienia / / pod red. Tadeusza Trzaskalika.
    Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. 133 s. : il. ; 24 cm.
    (Informatyka w Badaniach Operacyjnych)     (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
    (Informatyka w Badaniach Operacyjnych)     (Prace Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
    ISBN 978-83-7875-156-4


Analiza wielowartościowa.
Analiza wielowartościowa
Analiza wielowartościowa

   
E.75221        UKD: 005.31/.6:519.8:004.451