Opis

Czyż-Gwiazda, Ewa.

    Controlling procesów narzędziem poprawy wyników organizacji / Ewa Czyż-Gwiazda.
    Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. 215 s. : il. ; 24 cm.
    (Praca Naukowa)
    (Prace Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
    ISBN 978-83-7875-166-3


Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Kontrola zarządzania.

   
E.75247        UKD: 658.1/.5:005.2:005.584:005.7