KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Knychała, Krystyna.

    Zatrudnienie kobiet w Polsce Ludowej w latach 1955 - 1974 / / Krystyna Knychała.
    Warszawa ;Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. 193, [1] s. : il. ; 20 cm.

Kobiety
Kobiety

   
Z.30634   
W.69136   
Pd.18109   
F.6064        UKD: 331-055.2(438)"1955/1974"