KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Tusińska, Magdalena.

    Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy : przypadek Polski na tle krajów Unii Europejskiej / / Magdalena Tusińska.
    Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. 208 s. : il. ; 24 cm.
    (Praca Naukowa)
    (Prace Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
    ISBN 978-83-7875-186-1


Konkurencyjność (ekonomia).
Rozwój gospodarczy.
Konkurencyjność (ekonomia)
Konkurencyjność (ekonomia)

   
E.75408        UKD: 338.22:339.137](438:4-67):330.34:316.42/.422