KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Stępiński, Miłosz.

    Wpływ szkolenia wstępnego na rozwój zdolności motorycznych oraz efektywność nauczania techniki piłkarskiej u chłopców między 11 a 13 rokiem życia / / Miłosz Stępiński.
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 2006. 155 s. ; 24 cm.
    (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (689) 615)
    (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ISSN 0860-2751 t. 615)
    ISBN 83-7241-534-X


Motoryka
Piłka nożna
Piłkarze (piłka nożna)
Piłka nożna dla dzieci
Uzdolnienia sportowe

   
Z.106309   
WF.7870   
WM.5998   
WF.7941   
WM.8042   
WM.8043        UKD: 796.332.015-053.5:612.7-053.5