KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN / / pod red. Mirosława Bańko ; [oprac. haseł Anna Kłosińska et al.].
    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 1011 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-01-14377-0


Język polski

   
Z.107373        UKD: 811.162.1'373.421'374